Университети в

Подробна информация за различни учебни локации

Използвайте линковете долу да прочете повече за възможностите на образованието в различни държави. Там ще намерите обща информация за държавата и за локалната образователна система. Освен това ще научите за особеностите на правната система в определена страна, за таксите за образованието, за структурата на академичната година, за възможностите, които са достъпни за чуждестранни студенти и много друго.

Образователните програми по право по света

Бакалавърските и магистърските програми по право се предлагат в правни училища и юридически факултети и университети по цял свят. Образователните програми по право се предлагат по различни специализации, така че всеки един кандидат-студент може да си намери това, което търси.

Брой висши учебни заведения по света се специализират по право. По света има различни типове университети и висши училища. Въпреки, че детайлите се варират във всяка страна, повечето падат в една от следните категории:

 • Юридическите факултети в университети, които са насочени както към научно-изследователска дейност, така и към образователни курсове, и предлагат широк набор от академични дисциплини;
 • Правни и юридически училища, които се концентрират върху преподаване на специфични правни дисциплини;
 • Бизнес училища, които се концентрират върху преподаване на програми и сертификати, свързани с бизнеса и правото;
 • Специализирани институции, които се фокусират върху професионални сертификати и степени за професионалисти, които търсят специализация в съответната област на правото.

Много университети по света предлагат програми LLB, LLM, MBA по право, докторантури по право и курсове за юристи. Често пъти студентите си избират специализирана правна дисциплина: бизнес право, международно право, търговско право, екологично право, финансово право, наказателно право, данъчно право и др.

Потенциални студенти също могат да искат да помислят за обучение в чужбина, особено ако те се интересуват от високо специализирани области на правото. Студентите все по-често учат зад граница за всички нива на висшето образование (колеж или университет ниво проучвания). Според Статистическия Институт (УИС) към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) броят на студентите, следващи в чужбина, наближава 4 милиона на година. Това е два пъти повече от броя на студентите в чужбина през 2000 година. Ученици от Източна Азия и Тихоокеанския регион съставляват 28 процента от тази сума, а ученици от Северна Америка и Европа се падат около 15 на сто. Страните, които изпращат най-много студенти в чужбина, са Китай, Индия и Република Корея. Около 6 на сто от учениците от Централна Азия и около 5 на сто от учениците от проучване Субсахарска Африка в чужбина, като учениците от тези региони, най-мобилните в света. Настоящите топ дестинации за чуждестранни студенти са САЩ, Великобритания, Австралия, Франция, Германия и Япония.

Много студенти следват в програми за онлайн и дистанционно обучение, преподавани в страни, различни от тази, в която пребивават. Те не са включени в статистиката на ЮНЕСКО, което прави общия брой международни студенти малко по-голям – вероятно над 4 милиона.

Студентите могат да решат да продължат образованието си в чужбина по различни причини, сред които може да назовем следните:

 • Възможността да избират измежду най-добрите програми в света по право и юриспруденция. Освен това, някои юридически специализации са достъпни само в няколко страни, а най-добрите програми се предлагат само в някои световни региони.
 • Обучение в една различна култура. Студентите, избрали магистратура LLM, MBA, докторантура по право или курсове по право, могат да изберат програма, преподавана в съответния регион, за да се потопят изцяло в дадената култура. А студентите, които планират кариера в областта на международното право, ще придобият безценен опит от живота в друга култура.
 • Подобряване на езиковите умения – ако програмата се преподава на език, различен от родния език на студента. Освен това, въпреки че много от международните магистърски и докторски програми сега се преподават на английски, дори и извън англоезичните страни, студентите биха имали възможността да подобрят езиковите си умения чрез допълнително обучение или от общуването с местното население.

При избора на следдипломна квалификация, студентите по право трябва да имат предвид следните фактори, когато решават дали да учат в родната си страна или в чужбина:

 • Разходите и таксите за обучението, включително и разноските за живот. Някои страни предлагат сравнително достъпно и дори безплатно образование, но високите разноски за живот може да станат непреодолимо препятствие. Въпреки това много страни и отделни университети предлагат стипендии или други видове финансови помощи и някои от тях са насочени тъкмо към международните студенти. Страните също така се различават значително по отношение на това как много чуждестранни студенти имат право да работят, а някои страни не допускат чуждестранни студенти да работят изобщо. Здравноосигурителните разходи също се различават значително от една държава в друга.
 • Качеството на полученото образование с оглед на разходите и други нематериални фактори, като пребиваването в друга културна среда и подобряването на езиковите умения. Въпреки че всички акредитирани магистърски програми са съобразени с достатъчно високи стандарти, методите на преподаване варират широко в зависимост от различните учебни заведения, програми и култури. Освен това, някои студенти възможно няма да могат да усвояват материала в еднаква степен качествено добре, както на родния си.
 • Присъствие на езикови умения. Студентите, които не владеят добре езика, на който се води обучението, или на който се преподава даден курс, може да се наложи да прекарат една година в повече, за да придобият нужното ниво. Понякога студентите могат да придобият това умение чрез обучение в родната си страна, но в други случаи се налага да прекарат допълнително време в чужбина.
 • Предлаганите форми на обучение, например редовно или задочно, онлайн или дистанционно обучение. Повечето държави изискват студентите, които пребивават в страната със студентска виза да посещават редовна форма на обучение. Въпреки това студентите, които вече живеят в чужбина с работна виза, могат да изберат задочна или вечерна форма на обучение.
Освен това, не трябва да забравяме, че дистанционните и онлайн програмите осигуряват голяма гъвкавост на разписанието.

Не бързайте да избирате един университет; прегледайте различни възможности по целия свят. Ако вече точно знаете, какво търсите, може направо да изберете страната или определената програма. Или пък отделете повече време за де разгледате различни интересни програми, които се предлагат по света.

Научете повече Свиване