Афганистан

Най-добрите университети за Право Програми в Афганистан 2023

Брой институции: 1
    • Sokhumi, Афганистан

    Дейността на университета се основава на универсални и развиващи се образователни принципи, запазвайки основната природа на образованието с активно въвеждане на иновативни технологии. Целта му е да интегрира ASU в световното образователно пространство, като гарантира пълното му участие в международни програми за установяване на преки контакти и взаимодействие с изследователски и образователни институции на чужди държави.