Най-добрите университети за Право Програми в Република България 2023

Брой институции: 26
  • Sofia

  University of National and World Economy / УНСС / е най -голямото и най -старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Има история от 100 години. Университетът произхожда от Свободния университет за политически и икономически науки, създаден със Заповед № 2155 от 5 юли 1920 г. на министъра на националната просвета. През 1940 г. /Държавен вестник, бр. № 126 от 7 юни 1940 г./ се преобразува в Държавен висш институт по финанси и административни науки, а през 1947 г. се реорганизира като Факултет по икономически и социални изследвания към Софийския университет.

  • Sofia

  Sofia University St. Kliment Ohridski е първото българско гимназиално училище. Неговата история е въплъщение и продължение на вековната културна и образователна традиция на българската нация.

  • Sofia

  С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника” и “Администрация и управление”.

  • Varna

  Varna Free University "Chernorizets Hrabar" е най -големият частен университет в България. Това е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. Преподава над 10 000 студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски програми и 29 докторанти. програми.

  • Plovdiv

  Аграрният университет - Пловдив е създаден през 1945 г. Той затвърди позициите си на национален център на селскостопанската наука и образование в България. През 2006 г. Националната агенция за оценка и акредитация награди Аграрния университет - Пловдив с институционална акредитация и най -високата оценка „Много добър“.

  • Veliko Tarnovo

  През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център.

  • Pleven Center

  Медицински университет - Плевен е един от петте медицински университета в България. Създадена е през 1974 г., разширявайки хоризонтите, размера и репутацията на Градската болница, основана през 1865 г. Днес, съчетавайки традициите от миналото с възможностите на настоящето, тя включва образователни и терапевтични съоръжения, съвременна предклинична база, Университетска болница с повече от 1000 легла и клиники във всички основни медицински области, както и голям брой специализирани клиники и изследователски звена със съвременна диагностична и терапевтична апаратура.

  • Burgas

  Burgas Free University / БФС / е създаден с акт на Великото народно събрание на 18 септември 1991 г. и е един от първите недържавни университети в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация и е сертифициран по Международния стандарт за качество ISO 9001: 2008: БФС е модерен и иновативен университет, който се грижи за своите студенти и тяхната професионална реализация и който има значителни академични постижения и в международен план признат статус.

  • Sofia

  Химикотехнологичен и металургичен университет е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Университета и страната и включва академични партньори от различни континенти.

  • Varna

  Добре дошли в Медицински университет-Варна-един от най-модерните и високотехнологични университети в страната! Атрактивна мултинационална среда, най-съвременни методи и съоръжения за обучение, обучение в реалния свят и симулация, прекрасни условия за спорт и отдих в морската столица на България-това са само някои от причините учениците от приблизително 50 държави всички по целия свят са избрали да учат в Медицински университет-Варна!

  • Sofia

  University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) е държавен университет, преименуван с указ на парламента на 29 ноември 2010 г., след като Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии гласува през 2004 г. През годините беше съответно: Основано - 18 Септември 1950 г. с постановление на правителството като Държавен библиотечен институт и по -късно преименуван на Колеж по библиотекознание с указ на парламента;

  • Sofia

  Специализираното създаване на La Francophonie за администрация и управление (ESFAM) е институт на Университетската агенция на La Francophonie, със седалище в София, България. Нашата мисия е да обучим специалисти на високо ниво по администрация и управление на бизнеса на френски език, които да допринесат за развитието на страните от Централна и Източна Европа.

  • Gabrovo

  Въз основа на постиженията и традициите на университета, активно международно сътрудничество, тясно партньорство с бизнеса и интензивни научни изследвания, за да се подготвят за нуждите на икономиката и обществото пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират напредък и да бъдат готови според образователната си квалификация за предизвикателствата на променящия се свят.

  • Sofia

  Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски ”е независима образователна институция от 1953 г. В продължение на шестдесет години съществуване се утвърждава като академичен и изследователски център, който осигурява обучение в сферите на геологията, минното дело и електротехниката и машиностроенето. Това е институция, в която се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, както и цялата гама от курсове за следдипломна квалификация. Правилната комбинация от общо инженерно образование заедно с придобиването на профилирани знания и способности предоставя огромни възможности на завършилите университета да намерят професионалната си реализация в страната и в чужбина. Откакто е основан, повече от 21 000 инженери, сред които граждани на около 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка, са обучени и са намерили професионална работа в областите на геологията и минното дело, в енергетиката, в гражданско строителство и промишлено строителство, в опазването на околната среда и други отрасли.

  • Burgas

  Университетът "Проф. Д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Обучението се извършва в три факултета - Факултет по технически науки, Факултет по природни науки и Социални науки.