Молдова

Най-добрите университети за Право Програми в Молдова 2024

Брой институции: 4
  • Chisinau, Молдова

  Започвайки с 1991 г., годината на обявяването на независимостта, Република Молдова тръгва по трудния път на политически, икономически и социални трансформации. В условията на пазарната икономика, които бяха наложени като обективна легитимност на историята, и след разпадането на Съветския съюз, страната ни се утвърди като държава, започваща на практика от ново начало.

  • Chisinau, Молдова

  Техническият университет в Молдова е основан през 1964 г. с първоначално име „Политехнически институт“, базиран на инженерни и икономически специалности, прехвърлени от Молдовския държавен университет. През първата година на обучение (1964 - 1965) университетът има 5140 студенти (от които 2085 редовни студенти), групирани в пет факултета: Електротехника, Механика, Технологии, Конструкции, Икономика. Преподавателският състав наброява 278 учители, от които само 36 имат академични степени и научни звания.

  • Chisinau, Молдова

  Университетът по европейски изследвания в Молдова (USEM) е висша частна образователна институция, съставна част от образователната система в Република Молдова и действа съгласно цялото свързано законодателство.

  • Chisinau, Молдова

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...