Keystone logo
Хърватска

Проучване Право в Хърватска 2024

Смяна на валута

Основни месечни разходи за живот

 • Отдаване под наем в общ апартамент

  269
 • Дял на комуналните услуги

  52
 • Абонамент за интернет

  24
 • Местен транспорт

  44

Примерни разходи за начина на живот

 • Комбо за бързо хранене

  7
 • Билет за кино

  6
 • Чаша местна бира

  3

Изисквания за виза

Какъв тип Visa се нуждаете?

Име на виза

Студентска виза (Viza C) / разрешение за студентско пребиваване

Цена и валута

HRK 500

Таксата за кандидатстване за разрешение за временно пребиваване с цел обучение е 500 куни (около 65 евро).

Чуждестранните студенти, получаващи стипендия от Министерството на науката, образованието и спорта на Хърватия и Агенцията за мобилност и програми на ЕС, са освободени от тази такса, но те трябва да заплатят разходите за издаване на карта за пребиваване в размер на 240,00 HRK (приблизително 35,00 EUR) и таксата за печат от 20,00 HRK (приблизително 3,00 EUR).

Кой може да кандидатства за виза?

Международните студенти, които желаят да учат в Хърватия, трябва да кандидатстват за разрешение за временно пребиваване, ако престоят им в Хърватия е за период от повече от 90 дни.

Гражданите на Европейския съюз не се нуждаят от виза. Необходими са обаче паспорт и лична карта. За всички останали е необходима виза, която можете да получите от най-близкото хърватско консулство.

Информация за страните, за които се изисква виза, може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на външните и европейските работи на Хърватия: http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

Къде можете да направите заявлението?

Дипломатическа мисия или консулство на Република Хърватия

Заявлението за виза (Viza C) трябва да бъде подадено в дипломатическата мисия или консулство на Република Хърватия в родната страна на чужденеца. Заявлението за виза може да бъде подадено лично или по имейл.

Уебсайт:

Как да направите заявлението?

Кандидатите трябва да попълнят формуляра за виза (Viza C) и да го представят заедно с необходимите документи в хърватското посолство или консулство по местоживеене. Кандидатите могат да подадат заявление по имейл или лично.

Трябва да се представят следните документи:

 • Едноцветна снимка 35х45 мм
 • Валиден паспорт и фотокопие на паспорт (граждани на държави извън ЕС) или лична карта (граждани на ЕС)
 • Доказателство за осигурено жилище (напр. писмено доказателство за осигурено настаняване в студентското общежитие или договор за наем на апартамент и доказателство за собственост на апартамента на наемодателя за студенти в частно настаняване). Моля, обърнете внимание, че при пристигането си в Хърватия, в рамките на 48 часа, трябва да регистрирате адреса си в Службата за чужденци към местната полицейска администрация. Ако сте отседнали в хотел или студентско общежитие, адресът ви ще бъде регистриран автоматично.
 • Доказателство за здравна застраховка
 • Доказателство за достатъчно средства за издръжка: стипендия или доказателство за достъп до финанси в размер на най-малко 1000 куни на месец за 12 месеца. Доказателството за получаване на стипендия се издава от юридическото лице, предоставящо стипендията, а доказателството за финансите се издава от банка под формата на банково извлечение.
 • Доказателство за прием във висше учебно заведение в Хърватия, написано на хърватски език.

Кога трябва да кандидатствате?

Студентите, които подават молба до дипломатическата мисия или консулството на Република Хърватия в родната си страна, трябва да го направят преди планираното си пристигане в Хърватия. Обичайната процедура може да отнеме три месеца или повече (включително времето, необходимо за превод на всички необходими документи на хърватски). Има и бърза възможност за разглеждане на заявлението, като студентите могат да заявят това в дипломатическата мисия или консулство, като в този случай заплащат по-висока такса.

Разрешението за временно пребиваване обикновено се издава за срок от една година или за срока на академичната година.

Време за обработка

3 Months

Възможности за работа

Всички редовни студенти в хърватските висши учебни заведения могат да кандидатстват за случайна студентска работа. Същото важи и за международните студенти.

В Хърватия наемането на редовни студенти се извършва от Центъра за студентски услуги (Студентски услуги), който има филиали във всички университетски градове и на други места.

Чуждестранните студенти, посещаващи кратки учебни програми (студенти за обмен, гост-студенти), трябва да проверят във висшето учебно заведение, в което кандидатстват, дали им е разрешена случайна студентска работа чрез центъра за студентски услуги и при какви условия.

Ако на международен студент е разрешена случайна студентска работа чрез Студентския център, той/тя може да се регистрира, като дойде лично в Студентския център и попълни формуляр.

Часове на седмица

0

Защо имате нужда от този вид виза?

Вашата молба за виза може да бъде отхвърлена, ако не можете да представите доказателство за необходимите средства или ако предоставите неверни или непълни документи.