Ústav práva a právní vědy

Ústav práva a právní vědy

Ústav práva a právní vědy

Представление

Ústav práva a právní vědy е чешко училище по право и мениджмънт, фокусирано върху предоставянето на мениджърско, професионално образование в рамките на образователни програми MBA, BBA, LLM., DBA, MPA и MSc. Съдържанието на преподаването на индивидуални програми се основава на най -новите андрагогически познания в образованието за възрастни и е напълно адаптирано за много заети участници. Най -добрите преподаватели след това предлагат индивидуални програми на високо професионално ниво, които се отличават с дългогодишния си опит. Качеството на нашите професионални образователни програми и цели институции са защитени от престижни акредитации и членство в международни асоциации, които наблюдават качеството на образованието.

Ние предоставяме тези специализирани образователни програми на студенти в дистанционна форма в комбинация с ефективни онлайн подходи с минимални изисквания за посещаемост. Организацията на обучението е много гъвкава, като се използват съвременни инструменти за електронно обучение, позволяващи индивидуални настройки за всеки студент.

Местоположения

  • 12

    Jablonského,640, 170 00, 12

    Въпроси