Keystone logo
© CODE
Göttingen University

Göttingen University

Göttingen University

Представление

Университетът в Гьотинген постоянно се нарежда сред най-добрите германски висши учебни заведения в различни национални и международни класации на университетите. От основаването си през 1737 г. той предоставя отлични възможности за обучение и научни изследвания на студенти и учени от цял свят, включително на повече от 40 носители на Нобелова награда. Освен обучението и напътствията на изтъкнати професори и други експерти, студентите в Гьотинген се възползват от достъпа до първокласни учебни съоръжения, например Държавната и университетска библиотека в Гьотинген, която е една от най-големите библиотеки в Германия, съдържаща около 8 милиона единици и осигуряваща достъп до множество правни и други научни бази данни.

Юридическият факултет на университета в Гьотинген се радва на отлична репутация в областта на преподаването, научните изследвания и професионалното развитие. Правното образование тук е тясно свързано с практиката, като се предлагат занятия не само от професори, но и от адвокати, юристи на фирми и други практикуващи юристи. Освен това много професори са активни и извън академичните среди, например като юридически съветници, членове на законодателни комисии или съдии във висшите съдилища. Друг привлекателен аспект на Юридическия факултет в Гьотинген е неговата международност. Освен че приема студенти от цял свят и предоставя многобройни възможности за обмен, факултетът предлага и занятия на гостуващи професори от други държави и участва в непрекъснато международно сътрудничество чрез различни специализирани органи като Китайско-германския институт за правни изследвания или Европейската академия по право и ИКТ.

Характеристики на кампуса

Местоположението в Гьотинген се превърна в синоним на висококачествени международни изследвания. За да се гарантира, че това ще остане така и в бъдеще, Университетът на Гьотинген, включително Университетският медицински център, и седем извънуниверситетски местни изследователски центъра обединиха усилията си, за да формират кампуса на Гьотинген.

    Местоположения

    • Göttingen

      Wilhelmsplatz 1 (Aula) Göttingen, 37073, Göttingen

    Въпроси