© University for Continuing Education Krems
University for Continuing Education Krems

University for Continuing Education Krems

University for Continuing Education Krems

Представление

Центърът за право на интелектуална собственост, медии и иновации в University for Continuing Education Krems се фокусира върху обществено значими въпроси, произтичащи от постоянния технологичен прогрес, цифровизацията и свързаните с тях социални промени. Основните области на изследване са международното, европейското и австрийското авторско право, както и правата върху индустриалната собственост (търговска марка, дизайн и патент), медийното право, правото за защита на данните, правото на конкуренцията и областта на иновационното право. На фона на нарастващата дигитализация и работа в мрежа в национален и международен контекст, задълбочените познания и разбиране на интелектуалната собственост, медийното и иновационното право са централни ключови квалификации. Съответно Центърът предлага специализирани университетски програми за продължаващо обучение, съобразени с конкретни практически изисквания. Програмите за продължаващо обучение на Центъра се основават на резултати от научни изследвания и са ориентирани към високите изисквания за компетентност на съответната практика.

Местоположения

Местоположения
 • Krems an der Donau

  Doktor-Karl-Dorrek-Straße,30, 3500, Krems an der Donau

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • youtube

Програми

Въпроси