Keystone logo
© University for Continuing Education Krems
University for Continuing Education Krems – Danube University

University for Continuing Education Krems – Danube University

University for Continuing Education Krems – Danube University

Представление

Университетът за продължаващо обучение в Кремс - Дунавският университет е водещият държавен университет за продължаващо обучение в Европа. Със своя опит в преподаването и научните изследвания той работи за преодоляване на обществените предизвикателства.

Като университет за продължаващо обучение ние сме специализирани в повишаването на квалификацията на работещите професионалисти. Силата на Университета за продължаващо обучение в Кремс е в предлагането на университетски курсове, които са в крак с времето и са ориентирани към настоящите и бъдещите обществени предизвикателства. В момента в Университета за продължаващо обучение Кремс се обучават около 8000 студенти, а повече от 30 000 вече са завършили успешно обучението си.

Изследванията в Университета за продължаващо обучение в Кремс са насочени към съвременните и бъдещите предизвикателства пред обществото. В трансдисциплинарен контекст ние изграждаме мостове между фундаменталните изследвания и ориентираните към практиката приложения, между отделните дисциплини и в частност обществото.

Университетът за продължаващо обучение в Кремс съчетава постоянните иновации в областта на научните изследвания и преподаването с най-високите стандарти и притежава печата за качество на Агенцията за осигуряване на качеството и акредитация на Австрия.

Местоположения

  • Krems an der Donau

    Doktor-Karl-Dorrek-Straße,30, 3500, Krems an der Donau

Програми

Въпроси