University of Baltimore School of Law

University of Baltimore School of Law

University of Baltimore School of Law

Представление

University of Baltimore School of Law предоставя стриктно практическо обучение, съчетаващо доктринални курсови работи, интензивни инструкции за писане, национално известни клиники и обучение в общността, за да гарантира, че завършилите са изключително добре подготвени да практикуват юрист.

В University of Baltimore School of Law ще научите доктрина, перспектива и умения чрез традиционно обучение, както и чрез курсове за клинично и юридическо обучение. Вашето юридическо образование се обогатява от работа в списания и членство в студентски организации и правителство, както и от участие в центрове, фокусирани върху местни, национални и глобални проблеми.

Като възпитаник на училището ще влезете в юридическата професия изключително добре подготвени да анализирате правни проблеми на клиентите, ще правите устни и писмени презентации пред съдилища и административни органи и ще се застъпвате за положителни промени по редица въпроси. Възпитаниците на Юридическия факултет служат на видни публични длъжности, много като адвокати и съдии, променяйки собствения си живот и живота на другите чрез адвокатската професия.

Местоположения

  • Baltimore

    North Charles Street,1401, 21201, Baltimore

    Въпроси