University of Georgia School of Law

University of Georgia School of Law

University of Georgia School of Law

Представление

Завършилите University of Georgia School of Law са подготвени за успех - в съдебни зали, заседателни зали или в други настройки, които изберат. Възможностите са не само за традиционната адвокатска практика, но и за други начинания, изискващи предимствата на прозрението и подготовката, осигурени от обучението в юридическо училище, признато за едно от най-добрите в страната.

Качеството на обучението отличава University of Georgia School of Law от другите изключителни юридически програми. Редица наши преподаватели са признати за своите преподавателски постижения от своите връстници в академичната общност и по-широката правна арена. Също така, пълномощията на влизащите студенти всяка година са сред най-високите в страната. Подпомогнати от изключителна обстановка за преподаване и изучаване на право, класната стая и извънкласното взаимодействие, което ще имате с вашите добре квалифицирани съученици, и нашият изтъкнат факултет ще гарантира, че юридическото образование, което получавате в Юридическото училище в UGA, няма нищо друго.

Местоположения

  • Athens

    Herty Drive,225, 30602, Athens

    Въпроси