Стипендии

Стипендиите са финансови награди, предлагани от университети или други образователни организации за финансова подкрепа на студентите по време на обучението им. Стипендиите се отпускат при финансови нужди, академични способности, обществено благо, спортни или артистични способности или комбинация от горните.

Стипендии от Keystone за студенти

Keystone Academic Solutions предлага стипендии за бакалавърски програми на студенти по целия свят. Тези стипендии се предлагат на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Запишете се тук, за да получавате актуализации кога ще бъдат обявени следващите стипендии!

Стипендии от Keystone за завършили

Keystone Academic Solutions предлага следдипломни стипендии на студенти по целия свят. Тези стипендии се предлагат на студенти, които имат добри академични постижения и силна мотивация да трансформират света чрез обучението си. Запишете се тук, за да получавате актуализации кога ще бъдат обявени следващите стипендии!